top of page

ZELF DOEN OF UITBESTEDEN

Nieuwe levensfase

Je bedrijf groeit enorm en de voorraad staat tot in de nok. Misschien heb je al een paar bedrijfspanden in de omgeving bezocht maar je twijfelt nog. Sowieso moet je nog uitvogelen hoe groot dat pand eigenlijk moet zijn. De vraag is of je de logistiek weer zelf helemaal gaat oppakken of dat je gaat uitbesteden. En andersom zien we ook gebeuren. Het contract met de logistiek dienstverlener loopt af en nu is het tijd om de balans op te maken. Hoe ziet die balans eruit en waar moet je op letten? Geen eenvoudige vragen. Zeker niet als je bedenkt dat er meerdere tussenvormen bestaan waarin je activiteiten zelf doet en activiteiten uitbesteedt en dat naast financiële afwegingen ook kwalitatieve criteria van belang zijn. 

Kwalitatieve afweging

In plaats van direct gaan rekenen aan de financiële haalbaarheid kiezen wij ervoor om te starten met de kwalitatieve afwegingen. Risico, flexibiliteit, mogelijkheid om snel koers te wijzigen en datgene wát je wilt uitbesteden is minstens zo belangrijk. We starten, heel bewust, met het onder elkaar zetten van deze  'softe' criteria die voor jullie organisatie belangrijk zijn. Door ze gezamenlijk punten te geven komen ze in de juiste volgorde van belangrijkheid te staan. En door de juiste weging aan te brengen is de eerste richting al bepaald.  Voorbeelden zijn:

  • Bedrijfsstrategie en kerncompetentie van scenario activiteiten;

  • Financiële strategie en kostenstructuur;

  • Behoefte aan volume flexibiliteit (seizoensinvloeden);

  • Behoefte aan schaalbaarheid (groei per kanaal);

  • Risico’s.

Richting bepalen

In 2 à 3 weken kunnen we een eerste richting en bijbehorende vervolgstappen bepalen.

Als uit de afweging overduidelijk een voorkeur komt voor zelf doen, is ons voorstel een grove kosteninschatting te maken van uitbesteding op basis van ervaringscijfers. Mocht blijken dat uitbesteding kwalitatief interessant is, adviseren we om een tender in de markt te zetten en een financiële afweging te maken op basis van actuele marktprijzen. In bepaalde situaties ontlopen scenario’s elkaar niet veel en is een nadere financiële analyse nodig.

Partnerselectie

Dienstverleners roepen uiteraard graag dat ze alles kunnen maar de meesten hebben hun specialiteiten. Het gaat er niet alleen om een partner te kiezen die kostenefficiënt is, maar het is ook belangrijk dat deze past bij de omvang en cultuur van je eigen bedrijf.

We hebben veel ervaring met verbinden van partijen én inrichten van logistieke operaties bij logistiek dienstverleners. 

bottom of page