Servator

Gaan we robotiseren

of mechaniseren?

—  Name, Title

Tijdwinst

Logistiek is niet moeilijk, de randvoorwaarden die eraan worden gesteld wel.

Tijd is daarin de meest complicerende factor geworden en daarmee ook je reactiesnelheid op veranderingen. Een paar voorbeelden:

Omdat de levenscyclus van producten steeds korter wordt, kan iedere afstemmingsfout in de keten leiden tot incourante goederen en inkomstenderving. Tijd om nog te corrigeren ontbreekt.

Individuele klanteisen zijn steeds vaker tijdrovend maatwerk, waardoor de productiviteit steeds verder daalt. En omdat het grootste volume steeds later wordt besteld, blijft er nauwelijks tijd over voor orderverzameling en verpakken. 

Om in dit speelveld te overleven moet je steeds vaker en sneller keuzes kunnen maken.

Keuzes op basis van onderbouwde informatie. Uitgebreide detailstudies duren te lang en kosten veel geld. Het kan ook anders.  

Aanpak

Onze analyse en adviesmethodiek, die we Logistics Routing noemen, is zo ingericht dat je  binnen enkele weken onderbouwd advies hebt om beslissingen te nemen.

Detaillering is pas nodig als de richting is bepaald. Dat verkort de doorlooptijd en bespaart veel geld! Afhankelijk van de benodigde kennis duiken we zelf het detailontwerp in of schakelen we ons netwerk van technologie-, kennis- en implementatiepartners in om te helpen met de uitvoering van verbetertrajecten of de implementatie van nieuwe techniek. 

 

Ervaring

Samen brengen we kennis en ervaring mee in Sales, Marketing, Supply Chain, Logistiek, Project management en Lean, opgedaan bij verladers, logistiek dienstverleners, producenten van Material Handling systemen, Supply Chain software en ontwikkelaars in industriesegmenten zoals (r)etail, Fast Moving Consumer Goods, Steel, High Tech, Spare Parts en Healthcare.

Logistics routing - alleen voorgrond.png

LOGISTICS ROUTING

Afhankelijk van de levensfase van je bedrijf, zul je op verschillende vlakken keuzes moeten maken om bij te blijven en je organisatie te verbeteren. Om de juiste richting te bepalen heb je vlot antwoord nodig op bijvoorbeeld vragen over het uitbesteden van je logistiek, benodigde magazijnruimte bij verschillende groeiscenario's, assortiment- en voorraadoptimalisatie of conceptkeuze bij robotisering. 

Vanuit deze behoefte hebben we 'Logistics routing' ontwikkeld, zoiets als logistieke navigatie, waarin we de meest gestelde vragen hebben teruggebracht tot vier thema's:

  1. Magazijn- en kavelafmetingen inclusief uitbreidingsmogelijkheden voor verschillende groeiscenario's in assortimentsgroepen, voorraad en verkoopkanalen. 

  2. Verbeteren van logistieke processen, planningen en vergelijken van KPI's.

  3. Robotisering en mechaniseringsmogelijkheden 

  4. Logistiek zelf uitvoeren of uitbesteden op basis van strategische en financiële afwegingen

Logische volgorde

Logistics Routing analyses worden altijd in een logische, vaste volgorde uitgevoerd.

Als uit de workshop en benchmark analyse blijkt dat nieuwbouw noodzakelijk is, dan wil je in eerste instantie weten hoe groot het magazijn en de bouwkavel moet zijn bij alternatieve groeiscenario's in type verkoopkanalen, geografie of assortimenten zodat de consequenties firmabreed inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Een goed magazijnontwerp vraagt vervolgens om het juiste opslag- en orderpicking concept inclusief haalbaarheid van investeringen in mechanisering of robotisering en de verwachte investeringen en exploitatiekosten. 

Uiteraard kan de route ook via uitbesteding lopen. Als samenwerking met een logistiek dienstverlener om strategische en/of financiële redenen interessanter is, dan diepen we dit traject verder uit en gaan we op zoek naar een passende partner.

 

We helpen je graag om per kruispunt de meest logische afslag te nemen. 
Dit doen we niet door uitgebreide studies maar door observatie, metingen, analyses en benchmarks. We leggen je graag tijdens een kennismakingsgesprek uit hoe we precies te werk gaan. 

 
 

PARTNERNETWERK

Ons netwerk is een mix van technologie-, kennis- en implementatie partners. We zijn continue bezig om dit uit te bouwen om op alle, voor ons relevante, vakgebieden een partner te hebben die past bij onze manier van werken.

 

De technologiebedrijven zijn start-ups, die vaak met slimme combinaties van hard- en software een oplossing bieden voor het gebrek aan personeel, kwaliteit en operationeel inzicht. We helpen met onze logistieke kennis én netwerk om verbeteringen aan te brengen en de oplossingen in de juiste markt te zetten.

 

Kennispartners dragen bij door met hun specifieke kennis waarde toe te voegen daar waar we zelf de ervaring missen. Ons netwerk bestaat uit Finance experts, ontwikkelaars en bouwers in logistiek vastgoed, specialisten op gebied van brandveiligheid en certificering en softwarebedrijven die optimalisatie- of executiesoftware leveren om bijvoorbeeld voorraad te plannen en routes of magazijnprocessen te optimaliseren. 

 

Implementatiepartners zijn meestal ad interim en ondersteunen de uitrol van nieuwe software of zorgen voor de succesvolle opstart van je nieuwe magazijn. Mocht je tijdelijk hulp nodig hebben bij de uitrol van een verbeterproject op gebied van Supply Chain Management, dan helpen we je graag om binnen ons netwerk op zoek te gaan naar de juiste kandidaat! 

Ons team

foto William.jpg

William van der Aa

is sinds 2000 werkzaam in Supply Chain Management en Operations en heeft brede kennis en ervaring opgedaan bij (inter)nationale bedrijven in (r)etail, FMCG, Healthcare en High Tech met:

  • Supply chain strategieontwikkeling

  • (Her)ontwerp van de distributie netwerkstructuur

  • Insourcing / outsourcing afwegingen en partnerselectie

  • (Her)ontwerpen van de (logistieke) operatie

 

Door klanten en collega's wordt William omschreven als een pragmaticus met een sterk oog voor sociale interactie die zaken graag van de andere kant bekijkt. William is Lean Six Sigma Black Belt gecertificeerd en afgestudeerd aan de RU Nijmegen (bedrijfskunde) en NHTV Breda (Logistiek en Technische vervoerskunde).

Robert van Ree

Werkt sinds 2001 aan logistieke puzzels. Meegewerkt aan circa 80 ontwerpen van geautomatiseerde magazijnen door heel Europa. 

Met zijn jarenlange ervaring op gebied van zowel Marketing & Sales, voorraadoptimalisatie  en magazijnontwerp helpt hij het MKB om strategie en logistiek beter op elkaar af te stemmen. Innovatie is hierbij een belangrijk speerpunt.

 

Robert koppelt vraag en aanbod tussen bedrijven die innovatieve logistieke oplossingen zoeken voor het nijpende personeelstekort en technologie start-ups  die hier goed op aansluiten.