top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverRobert van Ree

E-commerce en Corona: magazijnprocessen gaan op de schop

Logistiek Nederland is na de gedwongen Corona-sluiting van winkels en restaurants weer volop aan de slag gegaan. Dat bleek een forse uitdaging, want de consument is aan online bestellen gewend geraakt en dat vereist andere magazijnprocessen. Dus moeten we onze magazijnen aanpassen om efficiënt te kunnen blijven werken.

Minstens 25 procent van de consumenten die vanwege corona voor het eerst online zijn gaan bestellen, zullen dit na de crisis blijven doen, is de voorspelling. En dat heeft impact op magazijnprocessen. Niet iedereen zal even goed voorbereid zijn op de verschuiving die in de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Veel bedrijven die op dit moment weer opstarten, hebben het heel druk met:

 • Alternatieve leveranciers dichter bij huis zoeken vanwege de druk op kortere levertijden.

 • Alternatieve forecast-methodieken ontwikkelen en implementeren.

 • Inrichten van nieuwe opslaglocaties vanwege gewenste assortimentsuitbreiding.

 • Met minder mensen (vanwege de 1,5 meter richtlijn) meer orders verwerken in een korter tijdsbestek.

Welke maatregelen kun je nemen om efficiënt te kunnen blijven werken? Hoe gaat het met inzet van personeel en de mogelijkheden van robotisering? Om grip te houden op de operatie is het van belang te weten wat de gevolgen zijn voor voorraad, opslag- en ruimtebehoefte, personeel en orderverzamelen.

Impact op voorraadbeheer: verlies van grip

Daar waar de traditionele retail een gelimiteerd aantal voorraadhoudende artikelen voert (beschikbare ruimte in de winkel is de fysieke limiet), bieden webshops doorgaans een veel breder assortiment. Het aantal leveranciers stijgt fors en daarmee de leveronbetrouwbaarheid, wat een grotere impact heeft op de servicegraad dan schommelingen in de vraag. De assortimentsuitbreiding geeft versplintering van de vraag binnen productgroepen, een toename van het percentage langzaam lopende artikelen en uiteindelijk het verlies van grip op de voorraad. De reden hiervan is dat ERP-systemen geen ingebouwde e-commerce forecasting-module hebben. Ze geven normaliter besteladvies wanneer de voorraad onder een vooraf ingesteld minimum niveau duikt, ongeacht haperende, stijgende of dalende vraagtrends. Het houdt ook geen rekening met extra veiligheidsvoorraad als er een hogere servicegraad is gewenst voor A-artikelen met als gevolg:

 • Stockouts in winstgevende A en B-artikelen.

 • Verlieslijdende C-artikelen door te hoge voorraad en dito kosten.

 • Teleurgestelde klanten die met één klik de winkel verlaten.


Bron: Logistiek.nl

Hoe zijn voorraadproblemen op te vangen?

 • Maak met behulp van een assortimentsmatrix een keuze in welke artikelen voorraad- en welke ordergestuurd worden.

 • Verhoog de leverbetrouwbaarheid:

  • Maak een leverancier-pareto: welke 20 procent leveranciers levert 80 procent van het assortiment?

  • Onderzoek de mogelijkheid om in de staart van de leveranciers te clusteren en artikelen bij A-leveranciers onder te brengen.

 • Breng Marketing & Sales, Inkoop, Voorraadplanning en Warehouse Management bij elkaar in een structureel Sales & Operations overleg (S&OP).

 • Investeer in een forecasting- en bestelsysteem dat op basis van de verschillende vraagpatronen de voorraad dynamisch kan plannen.

Impact op opslag: opslaglocaties voldoen niet meer

De assortimentsgroei leidt tot meer behoefte aan (kleinere) picklocaties en minder of geen behoefte aan pallet-bulklocaties. De hoogte in het stellinggebied wordt niet meer benut en de brede gangen, noodzakelijk voor reachtrucks, eisen onnodig veel ruimte. De oorspronkelijke magazijnindeling en gekozen opslaglocaties voldoen niet meer. Doorgaans worden palletstellingen afgebroken en vervangen door (legbordstelling-ondersteunende) mezzaninevloeren. Zo maar palletstellingen afbreken en vervangen door mezzaninevloeren kan leiden tot een mismatch van de juiste opslagmethodieken.


Hoe is de opslagbehoefte aan te passen?

Een goede analyse van de benodigde opslagbehoefte is noodzakelijk. Met een beetje handigheid in Excel, historische afzetdata én productmasterdata met afmetingen op artikelniveau, kunt u de optimale opslagmethodieken en verdeling over het type opslaglocaties bepalen. Mocht u hiermee aan de slag willen gaan, dan kunnen we u helpen met een stappenplan. Impact op opslagstrategie Als u heeft bepaald hoeveel opslaglocaties van welk opslagtype nodig zijn, staat u voor de volgende vragen:

 • Leg je het product direct op de plank of in een bak?

 • Leg je één of meerdere artikelen op één locatie om de opslagdichtheid te vergroten (chaotische opslag)?

Bedenk daarbij dat iedere systematiek voor- en nadelen heeft. Product op de plank  Opslag in bakken 

1 artikel per locatie  Chaotische opslag

Impact op aansturing: WMS is cruciaal

Meer e-commerce leidt tot meer complexiteit en vraagt om slimmere aansturing. In vrijwel alle magazijngebieden zie ik nieuwe bottlenecks ontstaan, te beginnen bij goederenontvangst. Daar zal in plaats van volle pallets sprake zijn van losse dozen waar stuk voor stuk de inkooporder bij moet worden gezocht. Als de benodigde koppelingen tussen ERP en WMS ontbreken, leidt dat tot vertraging en vastlopen van het ontvangstproces. Uiteindelijk loopt ook de uitgaande stroom vast als deze van dezelfde deuren gebruik maakt. Ook het inruimen wordt veel arbeidsintensiever. Door de extra legborden en mezzanine-vloeren nemen de loopafstanden toe en daarmee de tijd om in te ruimen. Inkomende producten waar al klantenorders tegenover staan, kunnen met de juiste aansturing worden gecrossdocked. Als het WMS niet over een crossdockfunctionaliteit beschikt, worden deze artikelen eerst ingeruimd om vervolgens weer te worden gepicked. De aansturing van de opslag heeft ook aandacht nodig. Eenvoudige WMS-systemen werken vaak nog met vaste opslaglocaties. Dit kan nog bij een relatief laag aantal artikelnummers, maar levert patstellingen op bij groei van het assortiment. Enerzijds zullen er lege locaties zijn die wachten op (te late) levering, anderzijds is er behoefte aan locaties voor nieuwe artikelen die staan te wachten bij de goederenontvangst.


De juiste methodiek van orderverzamelen is doorslaggevend

De grootste valkuil is de verkeerde methodiek van orderverzamelen. Het maakt nogal een verschil of één order met 30 regels wordt gelopen of 30 orders van één regel. In het laatste geval kunnen magazijnmedewerkers niet meer per order op pad worden gestuurd. In een legbordengebied neemt de kans op congestie en productiviteitsverlies toe wanneer meerdere orderverzamelaars op hetzelfde moment in dezelfde gang moeten zijn. Om het versturen van ‘lucht’ te beperken, wordt vaak enthousiast een grote diversiteit aan verzendverpakkingen in gebruik genomen. Maar werken met zo veel verschillende doosmaten blijkt in de praktijk een hele uitdaging als er tijdens het verpakken geen softwarematig advies wordt gegeven welke doos de voorkeur heeft.


Hoe kunt u beter aansturen?


Goederenontvangst:

 •  Maak afspraken met uw leveranciers over het vooraanmelden van leveringen om op die manier voor een goede planning van de afdeling goederenontvangsten een koppeling te kunnen maken naar inkooporders.

 • Verdeel het opslaggebied in zones en sorteer binnenkomende regels naar zone. Hanteer per zone één kar (met meerdere bakken) en laat het WMS de meest optimale looproute bepalen.

 • Crossdock binnenkomende artikelen waarvoor al een order openstaat, direct naar een put wall (verdeelkast), om ze eventueel te consolideren met andere order(regel)s voor dezelfde order/route. (WMS-functionaliteit).

Opslag:

 • Inruimmogelijkheid om zowel locaties aan te vullen als nieuwe locatie te creëren op basis van vooraf bepaalde regels.

 • Werk met dynamische opslaglocaties.

Orderverzamelen:

 • Bundel single line-orders in pickbatches waarbij het aantal orders per batch wordt gemaximaliseerd op basis van totaalvolume en gewicht.

 • Verzamel multiline-orders met pickkarren waarop minimaal tien bakken zijn geplaatst (cluster of multi-order picking).

 • Laat het WMS de hoeveelheid werk over de verschillende opslagzones verdelen om opstoppingen in een gebied te voorkomen en ervoor te zorgen dat de productiviteit hoog blijft.

 • Pas eventueel pick & pack in verzendkarton toe op basis van order-volumeberekeningen. Dit vereist goede productmasterdata en werkt het best bij een beperkt aantal type verzenddozen.

Verpakken:

 • Creëer de mogelijkheid om single line-orders apart te verpakken omdat dit de productiviteit verhoogt (dubbel ten opzichte van een multi-order pakstation).

 • De items worden één voor één gescand en direct toegewezen aan de order, waarna pakbon, factuur en verzendlabel worden geprint.

Impact op personeel: grote afhankelijkheid van beschikbare mensen

Als door e-commerce-activiteiten de productiviteit gaat schommelen, heeft dat direct impact op personeelsplanning en -kosten. Grafiek A toont het aantal verwerkte orders per uur in een magazijn waar vast personeel in de dag- en avonduren met name ’s avonds wordt aangevuld met uitzendkrachten om de webshoporders te verwerken. Vanwege next day delivery kunnen deze orders niet wachten tot de volgende ochtend. Hierdoor is het magazijn weliswaar flexibel, maar heeft het ook te maken met:

 • Hoge loonkosten in de avonduren, versterkt door de extra begeleiding van vast personeel.

 • Variabele kwaliteit vanwege (doorgaans) een groter verloop door gebrek aan binding met het bedrijf.

Door toename van e-commerce zijn de kosten én afhankelijkheid van mensen in hoog tempo gestegen. De vraag is of automatisering dit op kan lossen.


Flexibele magazijnautomatisering als oplossing.

Traditioneel zoeken we de oplossing in automatisering die voldoende capaciteit heeft om de piekvraag aan te kunnen. Maar zeker bij e-commerce-operaties kunnen pieken enorm zijn, waardoor die oplossing erg duur wordt. Grafiek B laat het jaarvolume van een magazijn per maand zien. In de piekmaanden november/december verdubbelt het volume ten opzichte van het gemiddelde, een herkenbaar patroon voor veel bedrijven. Wordt op dit volume de installatie uitgelegd, dan betekent dit dat de installatie veelvuldig op halve kracht of nog minder werkt.

Een flexibele vorm van magazijnautomatisering, die het gemiddelde dag-volume kan verwerken, kan alsnog interessant zijn als voor het juiste concept wordt gekozen.

Hoe kunt u mechanisering of robotisering het beste toepassen?

Kijk op een andere manier dan gewoonlijk naar automatisering en neem de totale kostenbalans in ogenschouw. Bepaal de kosten die een belangrijk aandeel hebben in de warehouse kosten:

 • Personeelskosten

 • Opslag- en vloerkosten

 • Material-handlingkosten (reachtrucks et cetera)

In de meeste handmatige e-fulfilment-operaties vormen arbeidskosten verreweg de grootste kostenpost en is het de vraag of de totale kosten omlaag kunnen met een investering in de juiste vorm van mechanisering of robotisering.

Impact van robotisering op magazijnkosten
Warehouse Automation Cost Impact TriangleOok ten tijde van een 'lock down' is dit interessant, doordat het systeem ‘uitgezet’ kan worden. Dat is goedkoper dan naar huis sturen van mensen en doorbetalen. Hoe het geheel exact doorwerkt is uiteraard mede afhankelijk van bijvoorbeeld financierings-vormen.


(On)mogelijkheden van robotisering

Personeelskosten en –planning zijn de reden van de toenemende vraag naar automatisering/mechanisering, maar ook toenemend volume, kortere levertijden en late cut-offs zijn van invloed bij het bepalen van het juiste concept. In het artikel Orderpicken met robots is vooral zoeken naar de juiste balans op Logistiek.nl gaan we dieper in op verschillende concepten binnen mechanisering en robotisering en ons concept-analysemodel. Een model waarmee we dock-to-packing-concepten vergelijken en kunnen bepalen welk concept interessant is voor uw operatie.

Hoe bepaalt u welke automatisering geschikt is?

Voordat u een keuze maakt voor een vorm van magazijnautomatisering, stel u zichzelf beter eerst de volgende vragen:

 1. Wat willen we met magazijnautomatisering bereiken? (kwalitatief).

 2. Welke concepten komen in aanmerking en wat is de meerwaarde?

Graag helpen we u met het maken van de juiste keuzes!


70 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page